عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت

  • دوره ی سوم : متصّل کردن مشتریان به حساب ها؛ در این دوره که از اواسط دهه ی 80 آغاز گردید امکان دسترسی مشتریان به حساب هایشان از طریق تلفن، دستگاه خودپرداز (ATM)، کارت هوشمند، کارت مغناطیسی و کامپیوتر شخصی فراهم گردید

در این دوره مشتری با بهره گیری از تلفن و یا مراجعه به دستگاه های خود پرداز و بهره گیری کارت های مغناطیسی یا یارانه شخصی می توانستند به حسابهای خود دسترسی داشته باشند و عملیات های انتقال وجه و نظاره حساب های خویش را به صورت الکترونیکی انجام دهند. در این دوره سالن های انتظار بانک ها به تدریج خالی از صف های طولانی شده و از کارکنان پشت باجه کاسته گردید. در این دوره مشتریان از دریافت خدمات بانکی به صورت حضوری احساس رضایت بیشتری می کردند. دراین دوران پول کاغذی هنوز رواج داشته و واریز و دریافت وجه نقد همچنان یکی از فشارهای کاری روزانه می باشد به دلیل در دسترس بودن7*24  سیستم های تلفن، محدودیت ساعت کاری بانک ها دیگر جزء دغدغه های مشتریان نبود. صرفه جویی در مصرف کاغذ و کاهش هزینه های پرنسلی به دلیل کم شدن تعداد کارکنان، برای بانک ها سود مند بود. در این دوره گسترش ظرفیت کاری برای بانک ها ارزان تمام می گردید. در این دوره

مشتریان فقط عملیات های بانکداری خرد خویش را توسط سیستم های مکانیزه انجام می دادند و کماکان برای دریافت خدمات بیمه ای، تسهیلات و غیره به بانک ها مراجعه می نمودند در این دوره سیستم های ماشینی همچنان به صورت جزیره ای و سیستم های ارتباطی مشتریان با حساب هایشان مثل خود پرداز، تلفن بانک و فکس بانک توسعه پیدا نمود. به دلیل عدم ارتباط بین وجود سیستم های جزیره ای وجود نیروی های انسانی به مقصود این ارتباط همچنان ضروری بود. می توان گفت در این دوره تنها نیمی از عملیات های بانکی الکترونیکی شدند.یکی از معضلات عمده این دوره سیستم های جزیره ای و ناهماهنگی در ارایه خدمات بانکی به مشتریان و نبود خطوط ارتباطی مطمئن و پروتکل های ارتباطی لازم به مقصود اتصال مشتریان به بانک ها بوده می باشد.(وزارت بازرگانی، 75:1384).

  • دوره ی چهارم : یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی؛ در این دوره انجام تمام عملیات بانکی به گونه الکترونیکی دنبال و هم بانک و هم مشتریان می توانند به گونه دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب کنند
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این دوره زمانی آغاز می گردد همه نتایج به دست آمده از دوره های قبل به گونه کامل به سیستم عملیات الکترونیکی انتقال یافته باشدبه طوری که بانک ها و مشتریان آن ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی تمامی نیازهای خود را بر طرف نمایند. این دوره دارای 4 ویژگی می باشد:

  • کوشش برای استاندار سازی نرم افزارها و سخت افزارهای رایانه ای موجود برای رسیدن به یک سیستم یکپارچه
  • کوشش برای تاسیس سیستم های یکپارچه و صرف نظر از سیستم های جزیره ای
  • به وجود آوردن سیستم های جدیدی که اساس آنها مشتری می باشد نه حساب مشتری

حذف نیروی انسانی متناسب کننده

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی :

1-5-1-1) سنجش اندازه ارتباط بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان

1-5-2) اهداف کاربردی :

1-5-1) سنجش اندازه ارتباط کیفیت خدمات در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-2) سنجش اندازه ارتباط ادراک و ارزش در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-3) سنجش اندازه ارتباط اعتماد در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-4) سنجش اندازه ارتباط عادت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-5) سنجش اندازه ارتباط شهرت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت با فرمت ورد