مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز

رویکرد بازاریابی اجتماعی

در رویکرد بازاریابی اجتماعی، استراتژی بازاریابی بایستی طوری تنظیم گردد که خوشبختی مصرف کننده و اجتماع را فراهم کرده یا آنرا بهبود بخشد.

خط مشی بازاریابی اجتماعی

همانطور که در شکل 2-1 ملاحظه می کنید، شرکت بایستی در استراتژی بازاریابی خود، تعادلی بین سه موضوع اصلی مستقر کند : منفعت شرکت، خواسته های مشتری و مصلحت جامعه.( کاتلر و آرمسترانگ،1385،ص 35).                      جامعه

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

شرکت                                           مصرف کنندگان

شکل2-1- سه موضوع اصلی در خط مشی بازاریابی اجتماعی

 

2-1-3-فرایند بازاریابی

برنامه های بازاریابی در این که اکثرا بر محصولات خاص و بازار تمرکز دارند با برنامه های

استراتژیک متفاوتند. این برنامه ها محور اصلی اجرا و هماهنگی بین فعالیت های مختلف بازاریابی

می باشد(روستا و دیگران،  1381، ص 48).

بازاریابی فرایندی می باشد که شرکت طی آن برای مشتری ارزش ایجاد کرده و ارتباط مستحکمی با او مستقر می کند تا در عوض بتواند از او ارزش بدست آورد. فرایند بازاریابی شامل پنج مرحله می باشد. شکل 2-2( کاتلر و آرمسترانگ،1385 ،ص69).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس
  • اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز  با فرمت ورد