عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سؤالات پژوهش

این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای سوال پژوهش مبنی بر تعیین ارتباط بین سیاست‌های مدیریت سرمایه در گردش جسورانه با ثروت سهامداران می باشد. بر این اساس سؤالات زیر مطرح می گردد:

سوال 1: چه تأثیری سیاست‌های سرمایه‌گذاری جسورانه[1] (AIP) مدیریت سرمایه در گردش بر ثروت سهامداران دارد؟

سوال 2: چه تأثیری سیاست‌های تامین مالی جسورانه[2] (AFP) مدیریت سرمایه در گردش بر ثروت سهامداران دارد؟

1-6) فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌های این پژوهش به صورت زیر تنظیم گردیدند:

فرضیه اول پژوهش: سیاست‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بر ثروت سهامداران تأثیر دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه دوم پژوهش: سیاست‌های تأمین مالی جسورانه بر ثروت سهامداران تأثیر دارد.

1-7) قلمرو پژوهش

به‌گونه کلی دامنه هر پژوهش بایستی مشخص و محدود باشد، دامنه پژوهش فعلی هم به تبیین زیر مشخص و محدود می­باشد:

قلمرو مکانی: این پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران انجام می‌گیرد.

قلمرو زمانی: دوره زمانی این پژوهش از سال 1388 لغایت 1392 می­باشد.

قلمرو موضوعی: از لحاظ موضوعی در حوزه مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری می‌باشد.

جامعه آماری در این پژوهش شرکت­های تولیدی و منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای شرایط زیر باشد را شامل می گردد:

الف) نمونه­های انتخاب شده قبل از سال 1388 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

ب) به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن منتهی به اسفند ماه باشد.

ج) طی سال­های مورد مطالعه تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشد.

د) وقفه بیشتر از شش ماه در معاملات آن‌ها رخ نداده باشد.

هـ) نوع فعالیت شرکت، تولیدی بوده، لذا موسسات مالی، سرمایه‌گذاری و بانک‌ها در نمونه آورده نمی‌شوند.

و) حقوق صاحبان سهام این شرکت‌ها منفی نباشد.

ی) اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای پژوهش در سال‌های مورد مطالعه موجود باشد.

[1] Aggressive Investment Policy

[2] Aggressive Financing Policy

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال 1: چه تأثیری سیاست‌های سرمایه‌گذاری جسورانه[1] (AIP) مدیریت سرمایه در گردش بر ثروت سهامداران دارد؟

سوال 2: چه تأثیری سیاست‌های تامین مالی جسورانه[2] (AFP) مدیریت سرمایه در گردش بر ثروت سهامداران دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد