مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز

قلمرو پژوهش

قلمرومکانی این پژوهش شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس و بازار محصولات لبنی در شیراز می باشد. قلمرو زمانی آذر 90 تا شهریور 91 می باشد.

 

1-7-روش  پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف و انگیزه انجام آن، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش توصیفی از شاخه پیمایشی می باشد. از آنجایی که جامعه آماری پژوهش را فروشندگان فروشگاه ها (سوپر مارکت ها و خرده فروشی ها) محصولات پگاه در شهر شیراز تشکیل می دهند، نظر سنجی از فروشندگان فروشگاه ها (سوپر مارکت ها و خرده فروشی ها) مستقر در شیراز انجام خواهد گرفت.

 

 

1-8- جامعه آماری

با در نظر داشتن تعریف اظهار شده جامعه آماری در این پژوهش، جامعه آماری عبارت می باشد از فروشندگان( سوپر مارکت ها، فروشگاه ها) محصولات لبنی در شهر شیراز  می باشد. علت انتخاب این جامعه آماری این می باشد که فروشندگان ( سوپر مارکت ها، فروشگاه ها ) به گونه مستمر با مشتریان محصولات لبنی در ارتباط بوده و از دیدگاه ها و نظریات و گرایش ها و خواسته های آنها آگاهی دارند و از سوی دیگر با محصولات سایر رقبا و توجه مصرف کنندگان جامعه نسبت به کالا های آنها (محصولات رقیب) آشنایی دارند پس می توان با اظهار نظرها و ارزیابی های آنها و داده هایی که ارائه می دهند اتکا نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-9-نمونه آماری

از آنجا که تعداد اعضای جامعه آماری زیاد می باشد و مطالعه تک تک آنها کاری بسیار دشوار،

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس
  • اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز  با فرمت ورد