عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت

) ماشین های نقطه فرو ش (EFTPOS) :

ماشین های نقطه فروش به معنی انتقال الکترونیکی وجوه در نقطه فروش هستند که طبق آن مشتری در هر نقطه ای از زمان و مکان که کالا یا خدمات را می خواهد، با بهره گیری از اشکال مختلف تعیین هویت ایمن و حلقه ی اتصال الکترونیکی مطمئن وجه را از حساب خود در بانک یا مؤسسه ی مالی به فروشنده منتقل می کند (ابراهیمی،1382). این ابزار در دهه ی هفتاد میلادی در امریکا مرسوم گردید و نرخ رشد آن از ATM کمتر بوده می باشد.

2-1-3-3) بانکداری تلفنی :

انجام یک معامله ی تجاری خرده بین بانک و مشتریان از طریق تلفن ، بانکداری تلفنی نامیده می گردد. روش های مورد بهره گیری در بانکداری تلفنی شامل واکنش صوتی([1])، تشخیص صد ا ([2]) و تلفن های قابل برنامه ریزی ([3]) می باشد. تسهیلات بانکداری تلفنی نیز مواردی زیرا مطالعه مانده و گردش حساب ، پرداخت صورت حساب ها، مدیریت وجوه نقد، خدمات پیام و انتقال وجه نقد به سایر حساب ها را شامل می گردد.

2-1-3-4) بانکداری اینترنتی :

به بهره گیری از اینترنت به عنوان کانال ارتباطی راه دور برای ارائه ی خدمات بانکداری، بانکداری اینترنتی اطلاق می گردد. با کمک اینترنت بانک ها به مرزهای زمانی و جغرافیایی محدود نیستند و در عین حال برای بانک و مشتریان منافع زیادی به دنبال خواهند داشت( هی کی کار جالوتو و همکاران([4])، 2002). اولین و مهم ترین عامل در بهره گیری از بانکداری اینترنتی دسترسی بهتر به خدمات، قیمت های بهتر و حفظ حریم خصوصی بالاتر می باشد.  موفقیت و یا شکست در بانکداری اینترنتی به گونه قابل توجهی تحت تأثیر پیوند زیرساخت های فنی با فرایندهای کسب وکار می باشد.

  1. Voice Response
  2. Voice Recognition
  3. Programable Telephone
  4. Heikki Karjaluoto et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی :

1-5-1-1) سنجش اندازه ارتباط بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان

1-5-2) اهداف کاربردی :

1-5-1) سنجش اندازه ارتباط کیفیت خدمات در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-2) سنجش اندازه ارتباط ادراک و ارزش در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-3) سنجش اندازه ارتباط اعتماد در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-4) سنجش اندازه ارتباط عادت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-5) سنجش اندازه ارتباط شهرت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت با فرمت ورد