مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز

محصول

شرکتها و سازمانها بایستی نیاز، سلیقه و انتظارات مشتریان خود را به درستی شناسایی و درک کنند تا بتوانند محصولی با حداکثر ارزشمندی برای مصرف کننده، تولید کرده و آن را به گونه موثری قیمت گذاری، توزیع و ترفیع نمایند و در نهایت نیز آن محصول را به راحتی به فروش برسانند.

در این پژوهش ،  عنصر محصول به عنوان یک عامل مهم و موثر در رفتار خرید مصرف کنندگان و در نهایت افزایش فروش محصولات، مورد مطالعه قرار می گیرد.

امروزه با در نظر داشتن  تولیدات محصولات لبنی توسط اکثر شرکتها ، و همچنین نمی توان از عنصر قیمت به عنوان یک مزیت رقابتی در فروش بهره گیری نمود. زیرا این حربه توسط تمام تولیدکنندگان انجام می گردد. پس بایستی به عنصر محصول آمیخته بازاریابی به عنوان مزیت رقابتی ، نگریست تا بتوان سهم بازار را حفظ نمود. در واقع حفظ سهم بازار به منزله ادامه حیات شرکت می باشد.

محصول یا کالا اساسی ترین ابزار ترکیب عناصر بازاریابی می باشد. محصول ، حاصل کار عرضه محسوس موسسه به بازار می باشد. به بیانی دیگر، محصول شامل ترکیب کالا و خدماتی می باشد که شرکت به بازار هدف خود ارائه می دهد. محصول در بر گیرنده اجزاء و متغیرهای زیر می باشد: (کاتلر، ۱۳۸8، ص۱۳۱).

 

2-2-2-1-کیفیت محصول

پیش از تولید یک کالا، تولید کننده بایستی یک سطح کیفی برای آن انتخاب کند. یک سطح کیفی، از جایگاه کالا در بازار هدف دفاع می کند. کیفیت، یکی از ابزارهای اصلی جایگاه یابی در بازار به شمار می رود. کیفیت کالا توانایی و قابلیت کالا در انجام وظایف محوله را نشان می دهد. کیفیت ویژگی هایی نظیر دوام، قابلیت اعتماد، دقت، سهولت بهره گیری، تعمیر  پذیری آسان و سایر صفات ارزشمند کالا را در بر می گیرد. اندازه گیری بعضی از این صفات، عملا امکان پذیر می باشد. از نظر بازاریابی ، کیفیت بر مبنای برداشت های ذهنی خریداران اندازه گیری می گردد اندازه گیری بعضی از این صفات ، عملا امکانپذیر می باشد. از نظر بازاریابی ، کیفیت بر مبنای برداشتهای ذهنی خریداران ، اندازه گیری می گردد.

* دوام، معیار عملیاتی مورد انتظار از کالا تحت شرایط طبیعی و سخت می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

* کیفیت عملکرد، به سطحی اطلاق می گردد که در آن مشخصات اولیه کالا، ایفای تأثیر می کند.
* کیفیت انطباق، درجه ای می باشد که بر حسب آن تمام واحدهای تولید شده، مشابه هم بوده و هدف مورد نظر را تامین میکنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس
  • اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز  با فرمت ورد