عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اجزاء سرمایه در گردش

2-8-1) دارایی­های جاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ماتور[1] (2003) دو ویژگی اصلی را برای دارایی­های جاری بر شمرد که عبارتند از عمر کوتاه مدت و تبدیل آن به سایر اشکال دارایی. شرکت­ها می­توانند از طریق اداره صحیح موجودی نقد، حساب­های دریافتنی و موجودی کالا، نرخ بازده را حداکثر کند و ریسک نقدینگی و تجاری را به حداقل برساند. بالا بودن مانده دارایی­های جاری یا هریک از حساب­ها، ریسک را افزایش می­دهد (ماتور، 2003).

 

2-8-1-1) وجه نقد

وجه نقد هم شامل تنخواه و هم شامل پول نقد نزد بانک می‎گردد. یک شرکت برای معاملات و اهداف سوداگری[2] نیاز به وجه نقد دارد. وجه نقد منجر به توسعه نقدینگی شرکت می گردد اما سوال اینجاست که چرا شرکت در زمانی‌که اختیار سرمایه‎گذاری در اوراق بهادار کوتاه مدت را دارند، بایستی ذخایر نقدی داشته باشد؟ پاسخ این سوال ایجاد نقدینگی بیشتری در زمانی می باشد که اوراق بهادار قابل معامله[3] باشد. وجه نقد بایستی در سرمایه گذاری‎ها مورد مطالعه قرار گیرد که برای یک کسب و کار اطمینان پیوسته‎ای از این سرمایه‎گذاری حاصل گردد. بدون شک یک شرکت زمانی می‎تواند از وجه نقد خود بهره جوید که آنرا در اوراق بهادار قابل معامله‎ای که نیز قابل پرداخت باشد سرمایه گذاری نماید. نگهداری ذخایر نقدی برای تمامی کسب و کار امری قابل توجیه می‎باشد اما چه مقدار وجه نقد بایستی یک شرکت نزد خود نگه دارد؟ سوال خیلی مهمی می باشد، زیرا حداقل وجه نقد ممکن می باشد شرکت را در موقعیتی که توانائی پرداخت بدهی‎های جاری خود نداشته باشد، قرار می‎دهد (ژانگ، 2012).

از سوی دیگر تراز نقدی[4] ممکن می باشد هیچ بازده‎ای را حاصل نکند. سطح حداقل ذخایر نقدی وابسته به توانائی یک شرکت در جهت افزایش وجه نقد در زمانی می باشد که اولاً مورد نیاز باشد، ثانیاً در آینده به وجه نقد نیاز داشته باشیم و بر این اساس وجه نقد را درجهت مقابله با وقایع ناگهانی آتی نگه دارند.

شرکت‌ها همچنین می توانند با ذخایر نقدی کافی از فرصتهای سرمایه گذاری در دسترس بهره ببرند اما داشتن سطح بالایی از ذخایر نقدی، یک منبع بیهوده (بلااستفاده) را ایجاد نماید. افزایش ذخایر نقدی معمولاً به فرصت‎های سرمایه‎گذاری در دسترس آتی، بازده سرمایه‎گذاری و هزینه معاملات سرمایه‎گذاری‎ها در بازار وابسته می‎باشد. ما کمینه و ماکزیمم کردن تراز نقدی را مورد بحث قرار دادیم اما تراز نقدی بهینه‎ای که می‎تواند با سودآوری و نقدینگی تراز گردد، چیست؟

میلر- اور[5] (1966) معتقد می باشد که مدل مدیریت نقد، مدلی ریاضیاتی می‎باشد که فقط به شرکت‎ها جهت درک تراز نقدی بهینه هدف[6]، یاری نمی‎کند بلکه در جهت درک سطح ماکزیمم ذخایر نقدی می‎باشد.

Z = {(3 × TC×V) / (4×R) + L)} 1/3

این فرمول تراز نقدی هدف را فراهم می‌آورد که:

TC: هزینه معاملات[7]

V: واریانس جریان نقدی خالص روزانه[8]

R: نرخ بازده سرمایه گذاری کوتاه مدت[9]

L: حد تحتانی (پائینی)[10]

[1] Mathur

[2] Speculation Purpose

[3] Marketable Securities

[4] Cash Balance

[5] Miller-Orr

[6] Optimal Target Cash Balance

[7] Transaction Cost

[8] Variance Of Net Daily Cash Flow

[9] Rate Of Return On Short Term Investment

[10] Lower Limit

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال 1: چه تأثیری سیاست‌های سرمایه‌گذاری جسورانه[1] (AIP) مدیریت سرمایه در گردش بر ثروت سهامداران دارد؟

سوال 2: چه تأثیری سیاست‌های تامین مالی جسورانه[2] (AFP) مدیریت سرمایه در گردش بر ثروت سهامداران دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد