عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت

سودآوری حاصل از خرید بیشتر:

با در نظر داشتن اینکه مشتریان حقوقی (بانک ها) در طول زمان بزرگ و بزرگتر می شوند و جهت تامین کالا و خدمات به خرید بیشتری محتاج می شوند و از سوی دیگر مشتریان حقیقی (افراد) نیز  با در نظر داشتن افزایش تعداد افراد خانوار و افزایش درآمدهای مالی، کالا و خدمات بیشتری را برای خانواده خرید می نمایند. لذا سازمان های فروشنده کالا و خدمات در صورتی فروش بیشتری دارند که کالا یا خدمات مربوطه از کیفیت بیشتری در بازار برخوردار باشند. از اینروست که هر دو دسته مشتریان فوق تمایل خواهند داشت تا از تولیدکنندگان با کالا و خدمات با کیفیت تر خرید نمایند.

2-3-1-2) سودآوری حاصل از کاهش هزینه های عملیاتی:

بهره گیری مشتریان از خدمات مجازی سازمان ها (بانکداری اینترنتی) و تکنولوژی موجب بهره وری بیشتر و کاهش هزینه های عملیاتی و نتیجتاً افزایش سودآوری می گردد.

2-3-1-3) سودآوری حاصل از جذب مشتریان جدید از طریق مشتریان وفادار:

از این طریق مشتریان وفادار با توصیه به سایر مشتریان، آنان را به بهره گیری از خدمات سازمان (بانک) ترغیب و موجب سودآوری بیشتر می گردند.

2-3-1-4) سودآوری حاصل از افزایش قیمت فروش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مشتریان وفادار با در نظر داشتن اعتماد کسب شده در خدمات دریافتی از سازمان (بانک) جهت صرفه جویی در وقت خود (مراجعه به سایر بانک ها) حاضر به پرداخت هزینه های بالاتر جهت دریافت کالا و خدمات مورد نظر می باشند.

 

2-4) استنتاج از مباحث نظری و چارچوب تئوریک پژوهش

همه مدیران از اهمیت حفظ و نگهداری مشتریان آگاهند. همانطورکه می دانیم حفظ و نگهداشتن مشتری قدیمی چهار تا شش برابر کم هزینه تر از ایجاد مشتری جدید می باشد. (موون و مینور، 1386، 344). اخیراً شرکت ها روی وفاداری مشتریان و حفظ آنها تمرکز زیادی کرده اند. به گفته بسیاری از محققان، یکی از عوامل مهم در وفادارکردن مشتریان، رضایت آنها می باشد. تا آنجا که بسیاری از افراد رضایت را مساوی وفاداری می دانند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی :

1-5-1-1) سنجش اندازه ارتباط بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان

1-5-2) اهداف کاربردی :

1-5-1) سنجش اندازه ارتباط کیفیت خدمات در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-2) سنجش اندازه ارتباط ادراک و ارزش در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-3) سنجش اندازه ارتباط اعتماد در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-4) سنجش اندازه ارتباط عادت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-5) سنجش اندازه ارتباط شهرت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت با فرمت ورد