عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

تداعی برند:

تداعی برند ، گره های اطلاعاتی هستند که به گره های برند ، شامل مفاهیم برند در ذهن مشتری ، مرتبط اند(کلر1998). این باور هست که هر بخشی از اطلاعات در حافظه به شکل گره هایی باز نمایانده می گردد که به واسطه ی تداعی با هم مرتبط اند. به گونه کلی ، این قسمت ها شبکه ی تداعی را می سازند که در آن همه ی دانش ها، با دیگر گره ها به هم تنیده شده می باشد. اگر یک عقیده با دیگری بسیار مرتبط باشد، آنها به شدت به هم مربوط و دست یافتنی هستند در حالی که عقیده های مجزا  از طریق یک سیستم تداعی کاملا پیچیده و سخت با هم مرتبط هستند.

تداعی برند از تجربه مستقیم برند و همچنین به گونه غیر مستقیم از طریق روابط بازار در ذهن مشتری شکل می گیرد ، یک شیوه عاطفی تعیین تداعی برند ایجاد شده در ذهن مشتری، گزینش مستقیم تداعی برای یک برند هدف می باشد.

اجزای فیزیکی شامل نام (Name)، نشان (Logo)، رنگها (Colors)، شعار (Tagline)، رسم‌الخط (Font) و تجسم (Imagery) به گونه ایده‌آل می‌بایست همه عناصر فوق را در مورد برند به مشتری نشان دهد.

 

2-تاثیر برند:

واکنش موثر مشتری به برند به دلیل تجربه خرید یا ارائه ی غیر مستقیم مرتبط با برند(کلر2003).تاثیر برند را به عنوان پتانسیل برند جهت ایجاد واکنش عاطفی مثبت در مشتری متوسط و به عنوان نتیجه مصرف تعریف می کنند.

لازم می باشد تمایزی بین مقیاس توجه های برند و اثر برند ایجاد گردد. بسیاری از مولفان توجه ها را متشکل از دو فرق اما با ابعادی متناظر می بینند: توجه های عاطفی و توجه های شناختی (Burakrant, Bagozzi، 1979؛ 1994).مقیاس برتری برند کوشش برای جذب ارزیابی شناختی یک مشتری و قضاوت یک برند خاص را نشان می دهد. از سوی دیگر مقیاس اثر برند، پاسخ عاطفی مشتری به برند را با در نظر داشتن تجربه ی خرید برند کنترل می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه