عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت

  • دوره ی اول : اتوماسیون پشت باجه ؛ فناوری اتوماسیون پشت باجه در دهه ی 1960 رواج داشت و نقطه ی آغازین کاربرد رایانه در نظام بانکی بوده می باشد در این دوره صرفاً اطلاعات بانکی شعب در سیستم های اطلاعاتی مرکزی ثبت گردد، در این دوره نحوه ارسال اطلاعات به رایانه های مرکزی از کاغذ به نوارهای مغناطیسی تغییر پیدا نمود. اثرات این دوره ایجاد دقت و سرعت در موازنه حساب ها و حذف دفاتر و کارت های حساب در بانک ها بود. (باقری، 1391).
  • دوره ی دوم : اتوماسیون جلوی باجه ؛ این دوره از او اخر دهه ی 1970 و زمانی آغاز گردید که کارمند شعبه به صورت پیوسته به حساب های جاری دسترسی داشته و امکان انتقال پیوسته ی اطلاعات از طریق به کارگیری خطوط مخابراتی میسر و ممکن گردید. در این دوره دستگاهایی شبیه رایانه های شخصی در اختیار کارمندان بانک هایی قرار گرفت که از طریق خطوط مخابراتی به رایانه های مرکزی بانک ها متصل بودند. در این دوره کارمندان به صورت لحظه ای به اطلاعات حساب ها دسترسی داشتند اما به روز رسانی و تهیه گزارشات همچنان به صورت شبانه توسط رایانه ای مرکزی انجام می گردید. در این دوره شبکه های مخابراتی در انحصار شرکت های دولتی که بهره گیری از آنها محدود و پر هزینه بوده مشکل عمده بود. در این دوره بهره گیری از کاغذ کم شده اما تعداد پرسنل بانک ها کاهش نیافت. وجود نرم افزارهای غیر یکپارچه از معضلات این دوره بوده می باشد. (وزارت بازرگانی، 74:1384).
  • دوره ی سوم : متصّل کردن مشتریان به حساب ها؛ در این دوره که از اواسط دهه ی 80 آغاز گردید امکان دسترسی مشتریان به حساب هایشان از طریق تلفن، دستگاه خودپرداز (ATM)، کارت هوشمند، کارت مغناطیسی و کامپیوتر شخصی فراهم گردید

در این دوره مشتری با بهره گیری از تلفن و یا مراجعه به دستگاه های خود پرداز و بهره گیری کارت های مغناطیسی یا یارانه شخصی می توانستند به حسابهای خود دسترسی داشته باشند و عملیات های انتقال وجه و نظاره حساب های خویش را به صورت الکترونیکی انجام دهند. در این دوره سالن های انتظار بانک ها به تدریج خالی از صف های طولانی شده و از کارکنان پشت باجه کاسته گردید. در این دوره مشتریان از دریافت خدمات بانکی به صورت حضوری احساس رضایت بیشتری می کردند. دراین دوران پول کاغذی هنوز رواج داشته و واریز و دریافت وجه نقد همچنان یکی از فشارهای کاری روزانه می باشد به دلیل در دسترس بودن7*24  سیستم های تلفن، محدودیت ساعت کاری بانک ها دیگر جزء دغدغه های مشتریان نبود

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی :

1-5-1-1) سنجش اندازه ارتباط بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-2) اهداف کاربردی :

1-5-1) سنجش اندازه ارتباط کیفیت خدمات در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-2) سنجش اندازه ارتباط ادراک و ارزش در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-3) سنجش اندازه ارتباط اعتماد در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-4) سنجش اندازه ارتباط عادت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-5) سنجش اندازه ارتباط شهرت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت با فرمت ورد