پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت

تحقیقات داخلی

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • دکتر علی دیواندری و همکاران در سال 1392 تحقیقی به عنوان ارائه ی مدل مفهومی برای تبیین عوامل کلیدی مؤثر بر کیفیت سیستم های ارائه دهنده ی خدمات بانکداری اینترنتی به این نتیجه رسیده بود که با در نظر داشتن رشد تعداد استفاد ه کنندگان از خدمات بانکی اینترنتی، برای بازاریابان بانک ها الزامی می باشد که درک بهتری از کاربران و مشتریان بانکداری اینترنتی داشته باشند. تنها از طریق این درک می باشد که بازاریابان قادر به توسع هی راهبرد ها و روش هایی برای جذب و حفظ مشتریان خواهند بود. در پژوهش پیش رو، عوامل مؤثر بر توجه مشتریان در خصوص بانکداری اینترنتی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. جمع آوری داده ها به وسیله ی پرسش نامه ی الکترونیکی و با مطالع هی موردی مشتریان خدمات اینترنتی بانک ملت انجام شده می باشد. براساس یافته ها و نتایج این پژوهش، پیشنهادهایی در مورد چگونگی طراحی سیستم های ارائه دهنده ی خدمات بانکداری اینترنتی ارائه شده می باشد تا با در نظر گرفتن نیاز مشتریان در فرایند طراحی این سیستم ها، امکان کسب مزیت رقابتی توسط بانک های ارائه دهنده ی خدمات اینترنتی فراهم گردد.
  • مهدی ملکی و همکاران در سال 1392 در پژوهش با عنوان مطالعه تأثیر بانکداری اینترنتی در ایران به ین نتیجه رسیده بود که بخش امور بانکی بایستی تأثیر هدایت و رهبری را در راه اندازی و کاربرد بانکداری الکترونیکی در کشور اعمال نماید، زیرا ایجاد و را هاندازی زیرساخت های مورد نیاز برای بانکداری الکترونیکی در گستره و محدوده وسیع اقتصادی، به عهده نظام بانکی کشور می باشد. همچنین ترغیب مردم به بهره گیری از خدمات بانکداری الکترونیکی، مقتضیات و الزامات مختلفی را می طلبد. بخشی از این الزامات به فراهم شدن زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی برمی گردد. آماده شدن نرم افزارهای لازم و بومی سازی آن ها، تصریح به بعد دیگری از بسترهای لازم برای اشاعه بانکداری الکترونیکی دارد. آموزش مدیران، مسؤولان و کارکنان نظام بانکی در زمینه شیوه های جدید بانکداری و مزیت های آن هم جنبه دیگر از آمادگی ها و الزامات توسعه بانکداری الکترونیکی می باشد. حلقه آخر این پروسه نیز فرهنگ سازی و آموزش مردم باتغییر توجه ها و طرز تلقی های آن ها و ایجاد آمادگی ذهنی برای تغییر از یک سو و آموزش نحوه بهره برداری و بهره گیری از خدمات بانکداری جدید، همراه با دسترسی سهل و آسان به این نوع خدمت از سوی دیگر می باشد. به گونه طبیعی فراگیر شدن این فرآیند، به اشاعه و گسترش بهره گیری مردم از خدمات بانکداری الکترونیکی کمک قابل توجهی می کند و چنانچه در چنین شرایطی هنوز گروهی نخواهند از خدمات جدید بهره گیری کنند، م یتوان در کنار سیاست های تشویقی، به اهرم های الزامی و بعضی محدودیت ها متوسل گردید. در این پژوهش به گونه خاص به نقشی که بانکداری الکترونیکی در ایران دارد، پرداخته شده و در انتها نیز درمورد سیستم (شبا) که یکی از فناوری های کاربردی بانکداری الکترونیکی در ایران می باشد، بحث می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی :

1-5-1-1) سنجش اندازه ارتباط بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان

1-5-2) اهداف کاربردی :

1-5-1) سنجش اندازه ارتباط کیفیت خدمات در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-2) سنجش اندازه ارتباط ادراک و ارزش در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-3) سنجش اندازه ارتباط اعتماد در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-4) سنجش اندازه ارتباط عادت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-5) سنجش اندازه ارتباط شهرت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت با فرمت ورد