عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تعاریف  مدیریت دانش

ساختاردهی به دانش موجب بهبود موثر و کارایی حل مسئله، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری اثر بخش می گردد. گام اول از Km)) تقویت تبادل دانش عمومی در داخل سازمان و توسعه همه جانبه آن دانش می باشد.معمولا دانش یک مشخصه عمومی و بعنوان یک دارایی متعلق به عموم کارکنان می باشد که بوسیله سازمان این دانش مورد بهره برداری قرار گرفته و در سازمان نگداری و حفظ می گردد (2013. ( Shafique imran, تعاریف بسیاری از مدیریت دانش در مقالات مختلف هست که به تبیین پاره ای از آنها می پردازیم :

مدیریت دانش ، فرآیندی می باشد که به سازمان ها در شناسایی ، سازماندهی ، انتشار( توزیع)  و  انتقال اطلاعات و تخصص های مهم که بخشی از حافظه سازمانی هستند و غالبا به صورت ساختارنیافته در سازمان وجود دارند کمک می نماید.

مدیریت دانش به مجموعه فرآیندهایی اطلاق می گردد که در نتیجه آنها دانش کسب، نگهداری و بهره گیری می گردد و هدف از آن بهره برداری از دارایی های فکری به مقصود افزایش بهره وری، ایجاد ارزش های جدید و بالا بردن قابلیت رقابت پذیری می باشد . مدیریت دانش بر شناسایی دانش، تبیین و ساخت دهی و افزایش ارزش آن از طریق بهره گیری مجدد، تمرکز می کند. ( آقاجانی و همکاران ، 1387 )

مدیریت دانش یعنی توانایی یک سازمان در بهره گیری از سرمایه معنوی ( تجربه و دانش اندوخته نزد هر فرد ) و دانش دسته جمعی به مقصود دست یابی به اهداف خود از طریق فرآیندی شامل تولید دانش ، تسهیم دانش و بهره گیری از آن به کمک فناوری (فرمانفرمایی ، جوادیان زاده ، 1387).

مدیریت دانش عبارت می باشد از توانایی خلق، سازماندهی ، ذخیره سازی و بازیابی ،  انتقال و بکارگیری دانش سازمانی (قوامی فر و همکاران ، 1387).

مدیریت دانش یعنی اطمینان از این که یک دانش صحیح، به شکلی مناسب، با هزینه مناسب و در زمان مناسب در دسترس افراد می باشد (,2007 Bechina & Ndle) .

2-1-6) مدل های مدیریت دانش

مدل های مدیریت دانش عبارتند از:

2-1-6-1) مدل عمومی دانش در سازمان:

شکل شماره زیر ، مدل عمومی دانش در سازمان ها را نشان می دهد . همان گونه که در مدل مذکور نظاره می گردد ، مدل عمومی دانش از چهار فعالیت اصلی تشکیل شده می باشد : تولید دانش ، حفظ و نگهداری دانش ، تبدیل دانش و به کارگیری دانش .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد