مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

ویژگی های بنیادی فرهنگ

 

 • فرهنگ آموختنی می باشد : فرهنگ خصوصیتی غریزی یا ذاتی نیست و نمی توان آن را از راه زیستن به دیگران منتقل نمود. فرهنگ نظامی می باشد که پس از زاده شدن بشر و در سراسر زندگی آموخته می گردد .
 • فرهنگ آموخته می گردد : تنها بشر می تواند سرمایه ای چشمگیر از عادت های آموخته شده خود را به دیگران منتقل سازد .

 

 • فرهنگ اجتماعی می باشد : عادت های فرهنگی نه تنها آموخته می شوند و در طول زمان به دیگران انتقال می یابند بلکه ریشه های اجتماعی دارند و شماری از مردم که در گروه ها و جوامع زندگی می کنند، در آن شریک اند .

 

 • فرهنگ پدیده ای ذهنی و تصوری می باشد : عادت هایی که فرهنگ از آن ها پدید می آید، تا حد زیادی به صورت هنجارها یا الگوهای رفتاری آرمانی ذهنی می شوند، یا در کلام
  می آیند .
 • فرهنگ خوشنودی بخش می باشد: هر فرهنگی که نتواند از عهده تعیین هدف اعلای زندگی برآید، از برآوردن آرمان های عالی حیات نیز ناتوان می باشد . عناصر فرهنگی تا زمانی که بر افراد یک جامعه خشنودی نهایی می بخشند ، می توانند پایدار بمانند .
 • فرهنگ سازگاری می یابد : فرهنگ دگرگون می گردد و دگرگونی آن همراه با تطبیق و سازگاری می باشد.
 • فرهنگ یگانه ساز می باشد : به عنوان یک پیامد فراگیر سازی، عناصر هر فرهنگ گرایش به ان دارند که پیکری یک پارچه و به هم بافته و سازگار پدید آورند و این سازگاری محتاج زمان می باشد .(باقری زاده، 1375 : 89)

 

2-4-2-3- منابع فرهنگ و تأثیر بنیانگذاران به عنوان رهبران در پیدایش فرهنگ

 

اساساً فرهنگ از سه منبع منشأ می گیرد:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • باورها، ارزش ها و مفروضات بنیانگذاران سازمان ها.
 • تجربیات یادگیری اعضای گروه، همچنان که سازمانشان تکامل می یابد .
 • باورها، ارزش ها و مفروضات جدیدی که اعضا و رهبران جدید به همراه می آورند .

هرچند هریک از این ساز و کارها نقشی حیاتی بر عهده دارند، اما تأثیر بنیان گذاران سازمان مهمترین منبع فرهنگ سازمان می باشد . بنیانگذاران نه تنها رسالت اساسی سازمان و بافت محیطی را که گروه جدید در آن اقدام خواهد نمود بر می گزینند، بلکه انتخاب اعضای جدید را نیز برعهده دارند و واکنش های اولیه ای را که گروه در کوشش برای کنترل محیط و یکپارچه نبودن خود به اقدام می آورد، شدیداً تحت تأثیر خواست های خود قرار می دهد .

در هر حالت ، فرآیند تشکیل فرهنگ ، در آغاز فرآیند ایجاد گروهی کوچک می باشد این فرآیند در سازمان های تجاری معمولاً صورتی از مراحل ذیل را شامل می گردد :

 • ایده ایجاد شرکتی جدید به ذهن یک فرد بنیان گذار خطور می کند .
 • بنیانگذار افراد بیشتر و بیشتری را جمع و گروهی مرکزی ایجاد می کند که بنیانگذار در هدف و دید مشترک سهیم باشند بدین معنی که همگی آن ها عقیده دارند که آن ایده ای خوب می باشد ، کارایی دارد و ارزش آن را دارد که برای آن خطر نمود و نیز ارزش آن را دارد که به اندازه مورد نیاز برآن زمان ، پول و انرزی صرف نمود .
 • گروه بنیانگذاران اقدام جمعی خود را به مقصود ایجاد سازمان از طریق جمع آوری بودجه ، کسب مجوز، ثبت تعیین محل سازمان و تظاهر آن آغاز می کند .
 • افراد دیگری نیز به سازمان آورده می شوند و در تاریخی معین شروع به شکل گیری می کند. اگر گروه نسبتاً با ثبات باشد و از تجربیات مشترک یادگیری مهمی بهره برد به تدریج در ارتباط با خود، محیط خود و نحوه انجام امور در جهت بقا و رشد خود مفروضاتی را پدید می آورد . (همان)

2-4-2-4-  فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی مانند مفاهیم سازمانی می باشد که تعریف آن نسبت به دیگر مفاهیم سازمانی بسیار دشوار می باشد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

             1-4-2- اهداف فرعی:

 1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
 2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

                    3.  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه