مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

وفاداری برند

اگر به وفاداری برند به عنوان یک مؤلفه‌ی مشخص از ارزش ویژه برند (16992- 1991, Aaker) بنگریم، جای آن باز به عنوان یک پیامد بالقوه از ارزش ویژه برند مشخص می گردد.

Keller (1994) وفاداری برند را یک مؤلفه‌ی مشخص از دانش برند به حساب نمی‌آورد. او معتقد بود که دانش برند تنها از تداعی های برند و آگاهی برند ترکیب می گردد. Yoo و دیگران (2000) اظهار کردند که وفاداری برند بیشتر به ارزش ویژه برند مربوط می باشد تا یکی از مؤلفه‌های ارزش ویژه برند. این تقریباً به آن معناست که وفاداری، یک منظر کل‌نگرانه‌تر را باز می‌نمایاند و در واقع واسطه‌ی ارتباط بین آگاهی برند وتداعی های برند و ارزش ویژه برند می باشد.

Ross (2006) معتقد بود که تنها آگاهی برند وتداعی های برند، ارزش ویژه برند را تشکیل می‌دهند. او این فرضیه را مطرح نمود که وفاداری به برند ممکن می باشد متأثر از سطح آگاهی برند و طبیعت تداعی های برند باشد که مشتریان برای برند حرفه‌ای ایجاد می کنند.

Bauer و دیگران (2008) ارتباطی بین تداعی  برند و وفاداری برند یافتند. آن چیز که یافته گردید این بود که تداعی های مطلوب، قوی ومنحصر به فرد برند به سطح بالایی از وفاداری نظری و رفتاری به سود مشتری مربوط بود.

به نظر می‌ رسد که اتفاق آراء جزئی متخصصان این می باشد که وفاداری برند پیامد ارزش ویژه برند می باشد، و نه یک مؤلفه بالقوه ، آنطور که Aker نظریه پردازی کرده بود. منطقی می باشد نتیجه بگیریم که وفاداری بایستی متغیری باشد که به عنوان نتیجه ای از ارزش ویژه برند مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

 

بحث مؤلفه‌های ارزش ویژه برند

به عبارت گسترده، شکاف‌ها در پژوهش قبلی ما را به سمت اینکه چه چیز مؤلفه ارزش ویژه برند به حساب می‌آید راهنمایی می کند. اول اینکه کیفیت ادراک شده جنبه‌ای از محصول می باشد که سازمان آن را به سختی کنترل می کند و ارزشی می باشد که در ذهن مشتری حفظ می گردد. در نتیجه، نهایتاً برای مشتری خوب می باشد که کیفیت را با یک محصول خاص تداعی کند. پس ممکن می باشد مدیریت این اموال سخت‌تر از آگاهی برند و تداعی های برند باشد. مشتریان همیشه محصول که بالاترین کیفیت ادراک شده را دارد انتخاب نمی‌کنند. تأثیرات موقعیتی مثل وفاداری‌های برند رقابت کننده و قیمت، ممکن می باشد تأثیر کیفیت ادراک شده  را بر ارزش ویژه برند کاهش دهند. پس کیفیت ادراک شده نباید آنطور که Aaker ادعا می کند شامل مؤلفه‌ای خاص از ارزش ویژه برند باشد. در عوض بایستی صرفاً یک تداعی مربوط به برند به حساب بیاید که به ذهن می‌آید.

دومین ضعف خیره کننده مدل ارزش ویژه برند Aaker، این می باشد که  نتیجه می گیرد وفاداری برند مؤلفه مشخص از ارزش ویژه برند می باشد. Dliver (1999) وفاداری را به این شکل تعریف می کند: «الزامی عمیقاً ایجاد شده برای خرید مجدد یا تشویق مرتب یک محصول / خدمت ترجیح داده شده، در آینده، و به موجب آن پدید آوردن یک برند مشابه رقابتی یا مجموعه خریدار برند مشابه»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد