عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز

– مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در بین فعالیت های مختلف کسب و کار و بازاریابی از همه بیشتر با مشتری سر و کار دارد. بازاریابی، مدیریت ارتباط سود آور با مشتری می باشد. هدف دوگانه بازاریابی، جذب مشتریان جدید یا ارائه ارزش بالاتر و حفظ مشتریان فعلی به وسیله جذب رضایت آنهاست.

امروزه، بازاریابی را نباید همچون گذشته معادل فروش در نظر گرفت که شامل معرفی و فروش بود، بلکه بازاریابی به معنی براورده کردن نیازهای مشتری می باشد. اگر بازاریاب خوب اقدام کرده و نیازهای مشتری را به درستی تشخیص دهد، محصولی با ارزش بالا و قیمت مناسب تولید گردد، به خوبی توزیع گردد و به شکلی موثر معرفی گردد، به سادگی به فروش می رسد.

در واقع، آنطور که پدر مدیریت یعنی پیتر دراکر می گوید:” هدف بازاریابی این می باشد که فروش را به کاری غیر ضروری تبدیل کند.”

فروش و تبلیغات، تنها بخشی از مجموعه ای بزرگتر با نام امیخته بازاریابی می باشد.

آمیخته بازاریابی به عنوان مجموعه ای از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل می باشد که یک شرکت در هم می آمیزد تا باعث جوابگویی نیازهایش در بازار هدف گردد.(Rafiq & Ahmed, 1995, P.4)

بازاریابی فرایندی اجتماعی و مدیریتی می باشد که به وسیله آن، هر فرد نیازها و خواسته های خود را از طریق تبادل ارزش با دیگران برآورده می سازد. به زبانی ساده تر، بازاریابی شامل ایجاد ارتباط ای تبادلی و پر ارزش با مشتری می باشد.

پس، ما بازاریابی را به این شکل تعریف می کنیم: بازاریابی فرایندی می باشد که در آن شرکت برای مشتری ارزش ایجاد کرده و ارتباط مستحکمی با او مستقر کند تا بتواند در عوض از مشتری ارزش دریافت کند(کاتلر و آرمسترانگ،1385).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس
  • اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز  با فرمت ورد