مطالعه تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

فرضیات یا سوالات پژوهش:

فرضیه اصلی این پژوهش این می باشد که عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر خواهد داشت.

سایر فرضیه ها به تبیین زیر می باشند:

 • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر منابع داخل صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.
 • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر جایگاه صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور در بازارهای جهانی اثر دارد.
 • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر توان خلاقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.

1-8) روش پژوهش

روش پژوهش در این پژوهش، پیمایشی و از تحقیقات میدانی می باشد. در تحقیقات پیمایشی محقق در جهت توصیف عینی و واقعی و منظم خصوصیات یک جایگاه یا یک موضوع در جامعه مورد نظر می باشد و بوسیله پرسشنامه، اسناد و مدارک و مصاحبه با متخصصان جمع آوری می گردد.

1-9) جامعه پژوهش

1-9-1) قلمرو مکانی

از میان 36 عضو حقوقی انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین راهسازی، معدنی و ساختمانی، 10 شرکت تولید کننده ماشین آلات راهسازی می باشند. لذا در محدودیت قلمرو مکانی، این شرکت های تولید کننده ماشین آلات راهسازی در نظر گرفته می شوند.

این 10 شرکت به اسامی زیر می باشند:

 • آران پارت آسیا، aranpart.asia
 • پارس لودرز، parsloaders.com
 • تیراژه ماشین، tirage-machine.com
 • دلتا راه ماشین، drmco.ir
 • رهرو ماشین کویر، rahromachinekavir.com
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • سپاهان ماشین رهیار، smr-machinery.com
 • سنو پارس، snowpars.com
 • صنعتی هلی خودرو، helikhodro.com
 • فاروب زمان، ftz.ir
 • هپکو اراک، hepcoir.com

1-9-2) قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش شامل توزیع و جمع آوری پرسشنامه پژوهش حدودا یک دوره ی 2 ماهه بود که از ابتدای آذر ماه سال 93 تا اواخر دی ماه سال 93 به طول انجامید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سایر فرضیه ها به تبیین زیر می باشند:

 • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر منابع داخل صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.
 • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر جایگاه صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور در بازارهای جهانی اثر دارد.
 • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر توان خلاقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی  با فرمت ورد