مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی
برای تعیین ارتباط بین رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی، معیارهای مشخص‌کننده گرایش خریدار و عناصر آمیخته بازاریابی در انطباق با یکدیگر در یک ماتریس تجزیه و تحلیل می شوند. ساختار این ماتریس یک روش یکپارچه برای بازاریابی و ارتباط مستقیم بین (5V) گرایش خریدار و ((4P عناصر آمیخته بازاریابی  می باشد. بازاریابی اظهار می‌دارد که هر محصول را می توان با یک مجموعه مجزای آمیخته بازاریابی تشریح نمود. با تخصیص منابع سازمانی به ارائه کالاها و خدمات، چنین استراتژی در نهایت منجر به رسیدن به اهداف شرکت خواهد گردید.  مشتریان کوشش می کنند تا به یک شیوه منطقی کالاها و خدمات مد نظر خود را پیدا کنند. این فرآیند منبع‌یابی در نهایت باعث می گردد مشتری به یک منبع خاص برای تهیه محصولات مراجعه کند. در این فرآیند،  5Vمنبعی برای توانمندسازی خریدار در جهت انتخاب منطقی کالاها و خدمات اقدام می کند. آمیخته بازاریابی در ستونها وگرایش خریدار با 5V در ردیفها آمده می باشد . در ماتریس، فعالیتهای خریدار از چپ به راست جابه‌جا می گردد. این فرآیند به عنوان گرایش خریدار شناخته می گردد. در آمیخته بازاریابی عرضه‌کننده بایستی دریابد گرایش خریدار برای هر خرید چگونه می باشد Bennett, 1997, P. 154)).

 

2-2-بخش دوم:عوامل آمیخته بازاریابی

2-2-1- مقدمه

آمیخته بازاریابی، مسیر عملکرد سازمان را با بهره گیری از یک سری متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیرقابل کنترل زیادی دارد (بازار خارجی)، مشخص می کند (Bennett, 1997, P. 154).

در متون مختلف بازاریابی مفهوم 4p به عنوان یک اصل مورد پذیرش واقع شده می باشد. 4p مخفف واژه های محصول (product)، قیمت (price)، ترفیع (promotion) و مکان (place) می باشد.

مفهوم آمیخته بازاریابی برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ به وسیله نیل بوردن معرفی گردید و به4p  معروف گشت (Granroos, 1997, P.323).

آمیخته بازاریابی بر مدل ها و روشهای سنتی مدیریت بازار مانند روش کارکردگرای پویای آلدرسون در کنار سایر روشهای سیستمی و نیز تئوری پارامتر که توسط دانشگاه کپنهاگ در اروپا توسعه پیدا نمود، غلبه نمود و روشهای جدید مانند دیدگاه محصولی، دیدگاه وظیفه ای و دیدگاه جغرافیایی نیز با چنین سرنوشتی مواجه شدند. تنها تعداد کمی از این مدل ها توانسته اند بقای خود را پیش روی p 4حفظ کنند Granroos, 2004, P.103))

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس
  • اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز  با فرمت ورد