مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

مقدمه

در دو دهه گذشته مفهوم مدیریت دانش پدید آمده می باشد. سازمانها توجه قابل ملاحظه ای برای توسعه دانش، به مقصود بهبود رفتار و بازدهی آغاز کرده اند.پیش از این سازمانها توجه بیشتری روی دارایی های قابل توجه مثل مشخصه های طبیعی،امکانات موتوری،کار،صندوق مالی داشتند و درآمدی که امکان دریافت آن را داشتند،مورد ارزیابی قرار می دادند.اما در حال حاضر،دانش بعنوان ثروت غیرمستقیم در نظر گرفته می گردد که می تواند تولید گردد،تقسیم گردد،به دست آید و بین افراد از طریق مدیریت دانش و یادگیری مشترک و رقابتی ارتباط مستقر نماید.فکر جمعی و فرآیند به هم پیوسته و یادگیری کارکنان سازمان برای افزایش مزایای جدید و رقابتی مفید می باشد( Shafique Imran ,2013).  امروزه مدیریت دانش به عنوان یک عامل مهم واساسی در توسعه اقتصاد ملی کشورها ی دنیا شده می باشد (Chen & Wang ,2012 ). در بازار رقابتی امروز که مشخصه اصلی آن  عدم قطعیت می باشد ، شرکت هایی توانایی رقابت را دارا هستند که دانش جدید را در سازمان خود ایجاد نموده و آنرا تبدیل به کالاها و خدمات می نمایند. بدین ترتیب ، دانش برای سازمان ، مزیت رقابتی ایجاد می کند و به سازمان ، امکان حل مسایل و تصرف فرصت های جدید را می دهد. پس دانش نه فقط یک منبع مزیت رقابتی خواهد گردید بلکه در واقع تنها منبع آن می گردد. هنگامی که منابع دانش یک سازمان مورد بهره برداری قرار می گیرد، سازمان شاهد ارتقاء و افزایش پویایی و ارزش موجود در کسب و کار می گردد. مهمترین پرسش در دنیای رقابتی امروز این می باشد که دانش موجود در هر سازمان را چگونه می توان شناسایی نمود و از آن به بهترین نحوه بهره جست و آن را مدیریت نمود. ( آقاجانی و همکاران ، 1387).

2-1-2) تعریف دانش

از سال 1990 اهمیت اقتصاد دانش محور و ارزش دارایی های ذهنی سازمان به گونه فزاینده ای عیان گردید (,2003 &Mac keen Smith).دانش از ایده های خام افراد،تخصص ها و مهارت ها استخراج شده ، به علاوه به شکل صریح و مدون نشان داده می گردد پس، دانش معمولاً به عنوان یک سرمایه عمومی در نظرگرفته می گردد که به سازمان تعلق داشته و درآن نگهداری میشود(2013. ( Shafique Imran, دانش عبارت می باشد از اطلاعات در یک بافتِ «زمینه» خاص، که برای شخصی که آن را کسب می کند ارزشمند می باشد و او را قادر می‌سازد دست به کاری بزند که پیش از کسب آن اطلاعات قادر به انجام آن نبوده می باشد(,2003 Duffner  ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دانشمندان مختلف به تألیف تعاریف کارا و مربوط به دانش و دانش مدیریتی پرداخته‌اند:

  • دانش عبارت می باشد از اطلاعات سازمان یافته که برای حل مسئله به کار می‌رود.
  • دانش عبارت می باشد از استدلال درمورد اطلاعات به‌مقصود هدایت انجام کار، حل مسئله و اتخاذ تصمیم برای اقدام کردن، آموختن و یاد دادن .

دانش بطور روز افزونی بعنوان مهمترین دارایی استراتژیک سازمان ها، و یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بشمار می آید. داونپورت و پراساک،[1] دانش را به صورت ترکیبی از تجارب، ارزش ها، اطلاعات مبتنی بر شواهد و قراین و دیدگاه های تخصصی می دانند که چارچوبی برای ارزیابی  تجارب و اطلاعات جدید فراهم می آورد. دانش در آغاز به صورت ضمنی اقدام می کند و بوسیلۀ تجارب، ادراکات و موارد درونی ایجاد می گردد. سپس دانش ضمنی، عیان می گردد (بصورت رسمی و قاعده دار در می آید)، و با رویه های عیان اظهار می گردد (Siakas, et al., 2010).

[1] Davenport & prusak

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد