مطالعه تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مدیریت بدهی­های جاری  

سرمایه در گردش مستلزم تعیین و حفظ سطح معینی از هر یک از اقلام دارایی جاری و کل دارایی­های جاری می باشد. پس اگر نوع مدیریت دارایی­های جاری مشخص باشد، مدیریت بدهی­های جاری شرکت می­کوشد، تا ترکیبی مطلوب از منابع مالی ترسیم کند. در اجرای چنین سیاستی فرض بر این گذاشته می­گردد که نرخ بهره وام­های کوتاه مدت از نرخ بهره برای وام بلندمدت کمتر می باشد (نیکومرام و همکاران، 1389).

 

2-4-2-1‌) مدیریت محافظه­کارانه بدهی­های جاری[1]

مدیریت بدهی­های جاری می­کوشد تا در ساختار مالی شرکت، اندازه وام­های کوتاه مدت را به حداقل ممکن برساند. برای تهیه دارایی­های جاری کوشش می­گردد تا از وام­های بلندمدت که  بهره شناور دارند، بهره گیری کند اما مدیری که بیش از حد محافظه­کار می باشد، می­کوشد به جای گرفتن این گونه وام­ها از منابع مالی دیگری مثل سرمایه صاحبان سهام بهره گیری کند. ساختار سرمایه شرکتی که مدیر آن چنین سیاستی را در پیش می­گیرد تقریباً از دو قلم تشکیل می­گردد: حساب­های پرداختنی و حقوق صاحبان سهام. شرکتی که وام­های کوتاه مدت را به حداقل ممکن می­رساند احتمال ریسک ورشکستگی (ناتوانی در باز پرداخت به موقع وام­ها یا تمدید آن‌ها) را به شدت کاهش خواهد داد. اگر شرکتی به جای وام­های کوتاه مدت از وام­های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام بهره گیری کند باعث می گردد که هزینه سرمایه­اش بیشتر گردد و نرخ بازده سهامداران شرکت کاهش یابد (نیکومرام و همکاران، 1389).

 

2-4-2-2) مدیریت جسورانه بدهی­های جاری [2]

اگر مدیری سیاست جسورانه اتخاذ کند، می­کوشد تا سطح وام­های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارایی­های جاری خود را از محل این وام­ها تامین کند. اجرای این نوع مدیریت مستلزم این نیست که شرکت اصلاً از وام بلندمدت بهره گیری نکند، زیرا دارایی­های ثابت شرکت را می­تواند از محل وام­های بلندمدت تأمین مالی کند. اگر وام­های کوتاه مدت یک شرکت به حداکثر ممکن برسند، خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت نماید افزایش خواهد پیدا نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش­های تأمین منابع مالی به لحاظ گستره زمانی با نرخ بهره ارتباط مستقیم دارند. پس شناخت انواع روش‌های تأمین مالی، دستیابی به اهداف مدیریت مالی را تسهیل خواهد نمود.

[1] Conservative Current Liability Management

[2]  Aggressive Current Liability Management

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال 1: چه تأثیری سیاست‌های سرمایه‌گذاری جسورانه[1] (AIP) مدیریت سرمایه در گردش بر ثروت سهامداران دارد؟

سوال 2: چه تأثیری سیاست‌های تامین مالی جسورانه[2] (AFP) مدیریت سرمایه در گردش بر ثروت سهامداران دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد