پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت

تأثیر بانکداری الکترونیک در تجارت الکترونیک

با در نظر داشتن تاثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیک در سیطره بر بازارهای جهانی همچنین نظر به اهمیت مبادلات پولی و اعتباری در هر فعالیت تجاری – اقتصادی می طلبد که ابزارها و بسترهای انتقال و تبادل پول نیز همگام و همسان با توسعه الکترونیک از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در این بین بانک ها نیز برای جذب مشتریان بیشتر و ایجاد گسترش و تنوع در خدمات خود بیکار نبوده اند و به سرعت خود را با فن آوری و اطلاعات همگام و همسو کرده اند.

بانک ها در عرصه تحولات تجاری توجه جدی را برای ایجاد تحولات ساختاری در نظام های دریافت پول و پرداخت پول و ایجاد تسهیلات در طریقه خدمات رسانی به مشتری کرده اند در واقع می توان ادعا نمود یکی از علت های اقبال عمومی به تجارت الکترونیک توجه مدیران بانک ها به اهمیت و لزوم این پدیده بوده می باشد که در نتیجه به گرایش و توجه جدی آنها برای فراهم کردن ساختار بانک داری با شیوه الکترونیک انجامیده می باشد.

آن چیز که خدمات بانک ها را در بهره گیری از سیستم های E-BANKING متفاوت از روش های مرسوم می کند گسترش کمی و کیفی در خدمات به مشتری می باشد به بیانی دیگر E-BANKING این امکان را به مشتری می دهد تا از خدمات گسترده و متنوع تری برخوردار باشد. ضمن این که بعد زمانی و مکانی تاثیری در کاهش یا افزایش خدمات رسانی به مشتری نخواهد داشت. همچنین مشتری می تواند بدون حضور فیزیکی در شعب از هر محلی فعالیت های مالی خود را کنترل کید.

2-1-6) ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات در ارائه خدمات بانکی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از مهم ترین پدیده های ناشی از انقلاب اطلاعات، تحول در شیوه های سنتی تجارت و جایگزینی آن با تجارت الکترونیک می باشد. از این رو به واسطه تأثیر پول و بانکداری در تجارت، بانکداری الکترونیک اصلی ترین زیربنای تجارت الکترونیک به شمار می رود. طبیعتاً در این بین، تأثیر بانک ها و موسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی :

1-5-1-1) سنجش اندازه ارتباط بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان

1-5-2) اهداف کاربردی :

1-5-1) سنجش اندازه ارتباط کیفیت خدمات در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-2) سنجش اندازه ارتباط ادراک و ارزش در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-3) سنجش اندازه ارتباط اعتماد در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-4) سنجش اندازه ارتباط عادت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-5) سنجش اندازه ارتباط شهرت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت با فرمت ورد