عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

سرمایه سازمانی

سرمایه سازمانی به صورت مجموع دارایی هایی تعریف می گردد که توانایی خلاقیت سازمان را ممکن می سازد. مأموریت شرکت، چشم انداز، ارزش های اساسی و سیستم های کاری و فرآیندهای درونی یک شرکت می تواند در طبقه با دسته این نوع دارایی ها شمرده گردد. سرمایه سازمانی یکی از اصول زیربنایی برای خلق سازمان های یادگیرنده می باشد. حتی اگر کارکنان یک سازمان دارای توانایی ها و قابلیت های کافی و بالایی باشند، اگر ساختار سازمانی از یکسری قوانین و سیستم های ضعیفی تشکیل شده باشد نمی توان از این قابلیت ها و استعدادهای کارکنان برای خلق ارزش و داشتن عملکرد خوب سازمانی بهره گیری نمود (بونتیس،1998، 177).

سرمایه سازمانی آن چیزی می باشد که به هنگام نبودن کارکنان در سازمان، همچنان در آن باقی می ماند و از

فرآیندها و سیاق های سازمانی برمیخیزد (روس و همکاران،1997، 62).

  • سرمایه معنوی:

به عقیده بونتیس (1998 و 2000)، سرمایه معنوی آن قسمت از دارایی های نامشهود می باشد که بر اساس قانون، مورد طرفداری و شناسایی قرار گرفته می باشد. حق کپی رایت، حق اختراع و حق امتیاز مانند موارد مربوط به این نوع سرمایه می باشد. از طرف دیگر تیلس (2002) اعتقاد دارد که سرمایه معنوی دربرگیرنده عواملی زیرا حق امتیازها، کپی رایت ها، گواهی نامه ها، فرانشیزها، مارک ها و علایم تجاری می باشد. همچنین بروکینگ نیز اعتقاد دارد که مقصود از سرمایه معنوی حق امتیاز و علایم یا مارک های تجاری و دانش فنی می باشد (بونتیس، 2000، 119).

  • سرمایه فرآیندی:
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه فرآیندی با سیستم و ساختارهای یک بنگاه سروکار دارد و در واقع سیاق ها و روتین های یک کسب و کار می باشد. یک بنگاه با سرمایه ساختاری قوی می تواند یک شرایط مساعد و مناسبی را برای بهره گیری و بهره برداری از سرمایه انسانی ایجاد کند و به سرمایه انسانی اجازه دهد تا از توان بالقوه خود نهایت بهره گیری را ببرد و پس باعث افزایش سرمایه نوآوری و مشتری می گردد. سرمایه فرآیندی را می توان به صورت فرهنگ، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی و فرآیندهای عملیاتی و سیستم های اطلاعاتی تقسیم نمود. هرکدام از اجزا سرمایه ساختاری می توانند بر روی سه سرمایه دیگر و به خصوص سرمایه انسانی تأثیر بگذارند و متقابلا از آنها تأثیر بپذیرند برای مثال یک فرهنگ قوی می تواند عامل مهمی در انگیزش کارکنان باشد. (چن و همکاران، 2004، 33)

  • سرمایه تکنولوژی:

سرمایه تکنولوژی در بر گیرنده تکنولوژی بهره گیری شده در سازمان می باشد. توسعه و بکارگیری مؤثر تکنولوژی برای توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه، مهم می باشد. در واقع رشد اقتصادی و رقابت پذیری بین المللی وابسته به توسعه تکنولوژیک می باشد. (طارق خلیل، 1381، 130)

مقصود از توسعه تکنولوژی، کوشش ها و اقداماتی می باشد که کشورهای در حال توسعه برای پر کردن شکاف تکنولوژیک خود با کشورهای پیشرفته صنعتی به اقدام می آورند. توسعه تکنولوژی موجب می گردد سطح تکنولوژی ملی ارتقا یابد و کشور بتواند از نظر اقتصادی برای ورود به بازارهای جهانی آماده گردد. (مهرگان، 1391، 230)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سایر فرضیه ها به تبیین زیر می باشند:

  • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر منابع داخل صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.
  • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر جایگاه صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور در بازارهای جهانی اثر دارد.
  • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر توان خلاقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی  با فرمت ورد