مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

تداعی های برند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای درک این مطلب که چرا تداعی های برند در ساخت ارزش ویژه برند سرنوشت ساز هستند، بایستی تشخیص دهیم که چگونه تداعی ها در حافظه‌ی بشر ایجاد می شوند. Anderson (1983) اصل تداعی را از حافظه‌ی بلندمدت ساخت و تبیین داد چگونه هر مفهوم، عقیده یا بخشی از اطلاعات در حافظه ذخیره می گردد و همچنین مکانیزم‌هایی را تبیین داد که با آنها، این اطلاعات سازمان دهی می شوند و در حافظه کوتاه مدت رمزگذاری می شوند.

این باور هست که هر بخشی از اطلاعات در حافظه به شکل گره‌هایی باز نمایانده می شوند که به واسطه‌ی تداعی ها با هم مرتبط‌اند. به گونه کلی، این قسمت‌ها شبکه‌ی تداعی را می‌سازند که در آن همه‌ی دانش‌ها، با دیگر گره‌ها به هم تنیده شده می باشد. اگر یک عقیده با دیگری بسیار مرتبط باشد، آنها به شدت به هم مربوط و دست یافتنی هستند در حالی که عقیده‌های چکیده ، با یک سیستم بسیار پیچیده که به سختی دست یافتنی می باشد، در ارتباط هستند.

مثلاً در صنعت بانک، عابر بانک و بانک سپه در ارتباطی مستقیم شریک هستند، جایی که یکی، دیگری را برای  مشتری تداعی می کند. به عنوان مثال، عابر بانک یک جنبه فوق العاده دیدنی از بازاریابی بانک سپه بود و همین گونه به شکلی کلی برای صنعت بانکداری ایران. مشتریان تداعی هایی که عابربانک را به بانک سپه و بانکداری الکترونیکی مرتبط می‌نمود ایجاد می کردند.

این تداعی یک ارتباط مثبت میان این مفاهیم را ترسیم کرده می باشد. ثابت شده می باشد که قوت تداعی بین دو مفهوم، بر قابل دسترسی بودن تداعی رمزگذاری شده و باز یافته در حافظه کوتاه مدت، تأثیر می‌گذارد (Anderson، 1984؛ Keller، 1994؛ Ross، 2006). یعنی هرچه تداعی بین دو مفهوم قوی‌تر باشد، فرد  ، به محض اینکه یک محرک، به  تداعی وارد گردد، سریع تر به آن دست خواهد پیدا نمود.

برای بازیافتن اطلاعات، یک گره بایستی فعال گردد که یعنی انتقال اطلاعات از حافظه بلندمدت ذخیره شده به حافظه کوتاه مدت فعال (اندرسون، 1983).

همین که یک گره فعال می گردد، گره‌های مرتبط در شبکه نیز از طریق فرایندی به نام فعال سازی گستره، فعال می شوند. در نتیجه، برای بازاریابان مهم می باشد که تداعی های قوی و مثبت در ذهن مشتریان خود بکارند. این تداعیها می‌تواند در تصمیم‌گیری یاری کند، با کمک مشتری در گذشتن از اطلاعات مبهم به ویژه در یک محیط رسانه‌ای درهم و برهم. همچنین، بازاریابان می‌توانند از این تداعی ها در ارتباط رسانه‌ای خود با مشتریان اصلی بهره گیری کنند، با تلنگر زدن به تداعی های مربوط و بهره گیری از آنها برای به چنگ آوردن  توجه آنها و پیشنهاد یک دوره فعالیت. با در نظر داشتن تبیین فوق، روشن می باشد که تداعی ها چقدر می‌توانند در یاری به مشتریان در فرآیند تصمیم‌گیری مهم باشند در نتیجه، متخصصان، تداعی های  برندی را یافته‌اند که یک مؤلفه‌ی حیاتی در ساخت ارزش ویژه برند باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد