عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز

کیفیت محصول

پیش از تولید یک کالا، تولید کننده بایستی یک سطح کیفی برای آن انتخاب کند. یک سطح کیفی، از جایگاه کالا در بازار هدف دفاع می کند. کیفیت، یکی از ابزارهای اصلی جایگاه یابی در بازار به شمار می رود. کیفیت کالا توانایی و قابلیت کالا در انجام وظایف محوله را نشان می دهد. کیفیت ویژگی هایی نظیر دوام، قابلیت اعتماد، دقت، سهولت بهره گیری، تعمیر  پذیری آسان و سایر صفات ارزشمند کالا را در بر می گیرد. اندازه گیری بعضی از این صفات، عملا امکان پذیر می باشد. از نظر بازاریابی ، کیفیت بر مبنای برداشت های ذهنی خریداران اندازه گیری می گردد اندازه گیری بعضی از این صفات ، عملا امکانپذیر می باشد. از نظر بازاریابی ، کیفیت بر مبنای برداشتهای ذهنی خریداران ، اندازه گیری می گردد.

* دوام، معیار عملیاتی مورد انتظار از کالا تحت شرایط طبیعی و سخت می باشد.
* کیفیت عملکرد، به سطحی اطلاق می گردد که در آن مشخصات اولیه کالا، ایفای تأثیر می کند.
* کیفیت انطباق، درجه ای می باشد که بر حسب آن تمام واحدهای تولید شده، مشابه هم بوده و هدف مورد نظر را تامین میکنند.

* اعتماد پذیری، معیاری از احتمال می باشد که اظهار می کند کالا در طی یک دوره زمانی از کار نمی افتد و خراب نمی گردد.

* تعمیر پذیری، بیانگر سهولت تعمیر کالایی می باشد که درست کار نمی کند یا خراب می باشد(کاتلر، ۱۳۸8، صص۳۲۲-۳۲۰).

کیفیت به موفقیت و سود کمک می کند، از خود گذشتگی و ایثار نیست، بلکه نوعی توجه و دقت محض به منافع دراز مدت می باشد(هارت، 1382، ص 350).

از نظر بعضی شرکت ها، ارتقا و بهبود کیفیت، به معنای بهره گیری از کنترل کیفی  بهتر برای کاهش معایبی می باشد که ناراحتی مصرف کنندگان را به دنبال دارد. اما مدیریت کیفیت استراتژیک، مفهومی بیش از این دارد. مدیریت کیفیت استراتژیک به معنای پیشی گرفتن از رقبا می باشد، از طریق عرضه کالاهایی که پاسخگوی نیازها و برتری جویی های مصرف کنندگان برای کیفیت بهتر باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس
  • اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز  با فرمت ورد