عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

تاریخچه مدیریت دانش

منازعه با مفهوم دانش به قدمت تاریخ تفکر بشر می باشد. همه اندیشمندان از افلاطون گرفته تا دکارت و کانت در جستجوی اصطلاحی بودند که ماهیت دانش را اظهار کنند. جهان پس از گذار از انقلاب کشاورزی که منبع کلیدی در آن زمین بود، و انقلاب صنعتی که سرمایه و نیروی کار منبع اصلی آن بود؛ شاهد انقلاب اطلاعاتی بوده می باشد که در آن منبع ارزشمند و کلیدی خلق ثروت و درآمد دانش می باشد ( منوریان، 1383، ص 3 ).

تعدادی از تئوریسن های مدیریت به رشد مدیریت دانش کمک کرده اند که از برجسته ترین آنها دراکر، استراسمن[1]و سنجه بوده اند. دراکر و استراسمن بر اهمیت رشد اطلاعات و دانش صریح به عنوان منابع سازمانی تأکید کرده اند. سنجه روی سازمان یادگیرنده و ابعاد فرهنگی مدیریت دانش کار نمود و کتاب معروف پنجمین فرمان را نوشت. آرگریس، بارتلت[2] و بارتون جنبه های مختلف مدیریت دانش را مطالعه کرده اند. روگر[3] در زمینه اشاعه و نوآوری کار نمود و آلن[4] در دانشگاه ام. ای. تی درمورد انتقال فناوری اطلاعات، پژوهشی با عنوان چگونگی تولید، اشاعه و کاربرد دانش در سازمان انجام داده می باشد (عدلی، 1384، ص56.

مراحل رشد و بلوغ مدیریت دانش بر اساس دو رویکرد فناوری اطلاعات و مدیریت دانش قابل مطالعه می باشد. بر این اساس مدیریت دانش سه مرحله راپشت سر گذاشته و در حال حاضر در مرحله چهارم قرار دارد:

اولین مرحله با در نظر داشتن رویکرد فناوری اطلاعات و تمرکز بر بهره وری سازمانی بود. به بیانی دیگر، چگونه می توان با بهره گیری از فناوری اطلاعات از تولید مجدد چرخ و دوباره کاری جلوگیری نمود؟
این مرحله در حدود سال های (1992) همراه با نصب و راه اندازی انواع پایگاه اطلاعات و پایگاه بهترین روش انجام کار در سازمان بود.

مرحله دوم اگرچه مشابه مرحله اول بود امّا تمرکز روی مشتری بود. بحث بر این بود که چگونه می توان با بکارگیری دانش درمورد مشتریان، به آنها بهتر خدمت نمود؟ در این مرحله نیز پایگاه های اطلاعات مختلفی ایجاد گردید؛ البته همه آنها یک طرفه و منفعل(نه دو طرفه و تعاملی) بودند.

مرحله سوم، در حدود سال های (2001-1994) در واقع مرحله تعاملی بود. صفحه های وب فناوری اطلاعات تعاملی، تجارت الکترونیک، بازرگانی الکترونیک، و تبادلات الکترونیکی تمام وقت از
ویژگی های این مرحله می باشد

مرحله چهارم که از 2001 به بعد شروع شده، در نظر داشتن ارزش دانش افراد می باشد. علیرغم آن که منشأ تئوریکی آن، قدیمی می باشد، در مرحله اوّلیه و نوزادی به سر می برد امّا بسیار امید بخش می باشد؛ زیرا به موضوعات انسانی می اندیشد. سرمایه گذاری در این مرحله مستلزم سرمایه گذاری در افراد، استخدام افراد توانمند و ایجاد محیط های مناسب می باشد (عدلی، 1384، صص56-55).

 

2-13 تعاریف مدیریت دانش

از مدیریت دانش تعاریف مختلفی هست، اما دقت در تعاریف روشن می سازد که بیشتر تفاوت تعاریف در ظاهر و اظهار تعریف می باشد و در اصل همه صاحبنظران بر یک مفهوم واحد از مدیریت دانش تأکید دارند.

دانش عبارت می باشد از “ترکیبی از داده ها و اطلاعات که تجربیات، عقاید و مهارتهای متخصصان به آن افزوده شده که نتیجه آن ایجاد دارایی با ارزشی می باشد که در تصمیم گیری کاربرد دارد”
( چی پای[5]، 2006، ص 107).

مدیریت شامل “مجموعه ای از فعالیت ها (مانند ارزیابی، تعریف و تعیین هدف، توسعه کار تیمی، تخصیص منابع و غیره) می باشد که با هدف اطمینان یافتن از پیشرفتهای کاری، پروژه ای و بهبود کیفی فرآیندها یا تولیدات می باشد”. دانش به عنوان مجموعه ای از قوانین، اصول و اطلاعات
ساختاربندی شده که افراد را قادر به تصمیم گیری و حل مشکل می نماید، تعریف می گردد. پس مدیریت دانش، ” فرآیندی می باشد که با تمرکز و تأکید بر دانش در جایگاه های مشکل یا در یک سیستم به حل مشکل می پردازد” ( اسپکتور و ادموندز[6]، 2002، ص2).

در یک تعریف مدیریت دانش “مجموعه ای از فعالیت هاست که به شرکت کمک کرده تا دانش را از داخل و خارج سازمان به دست آورد”. مدیریت دانش به فرآیند تسخیر تخصصهای جمعی و هوشمندی در سازمان و بهره گیری از آنها برای پرورش نوآوری از طریق یادگیری سازمانی مستمر تصریح دارد ( شی و چیانگ،[7] 2005، ص585 ).

مدیریت دانش “آگاهی و اقدام مدیریت از خلق، انتشار، توزیع و کاربرد دانش برای اهداف استراتژیک سازمان می باشد” (بردرو و لین،[8]، 2003، ص 15 ).

از نظر شاین (2001) “مدیریت دانش فرآیندی می باشد که این امکان را به سازمان می دهد که دانش جدید را به شکل ایجاد، اعتبار و پخش و کاربرد به خدمت گیرد و بدین ترتیب گستره ای از ویژگیهای سازمانی را با قادر ساختن شرکت به عملکرد هوشمندانه تر، بهبود بخشد”
( شاین، 2001، ص8 ).

 Strassmann- 1

 Bartlett- 2

 Roger- 3

 Alen- 4

[5]–  Chi Pie

[6] – Spector & Edmonds

2 –  Shi & Chiang

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[8] – Berdrow&Lane

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد