پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت

پیشینه پژوهش

2-3-1) مقدمه

آمار ها بیانگر رشد روز افزون و چشمگیر بانکداری الکترونیکی در جهان می باشد، و فراگیری این تکنولوژی موجب توسعه زیر ساخت ها،رشد فراگیر فناوری های مرتبط، و تدوین استاندارد هادر سطح بین المللی شده می باشد(توسلی شکیب،1379،ص97). از سوی دیگر مزایای بانکداری الکترونیک در ارایه خدمات بهتر به مشتریان و بهبود شاخص های بهره وری در بانک ها توجه محققین زیادی را در جهان به خود معطوف کرده می باشد.بعضی از جدید ترین مطالعات خارج و داخل به تبیین زیر می باشد:

2-3-2) تحقیقات انجام شده

2-3-2-1) تحقیقات خارجی

  • مطالعه ای در سال 2012 که به مقصود سنجش خدمات جدید بانکی توسط بعضی اساتید دانشگاه چند رسانه ای (مولتی مدیا )([1]) مالزی انجام شده می باشد، توسعه تکنولوژی های ارتباطی و مخابراتی عامل جهش و تغییرعمده در بخش بانکی مالزی معرفی شده می باشد. نتیجه این تغییر بهره گیری گسترده از خدمات جدید بانکی مثل عابربانک، تلفن بانک و بانکداری خانگی بوده می باشد . این تغییرات عمده به مقصود جلب رضایت مشتریان بانک صورت گرفته می باشد. در بین خدمات گفته شده ، بیشترین استقبال و بهره گیری از عابربانک و کمترین آن از تلفن بانک بوده می باشد. برطبق مطالعات این محققان ، بانکداری اینترنتی هنوز در مالزی ایجاد نشده می باشد، اما به نظر می رسد دولت درپی ایجاد شرایط پیاده سازی آن می باشد ( کریشنان گرو([2]) و دیگران، 2013).
  • تنی چند از اساتید دانشگاه دوبی در سال 2011 در مطالعه بانکداری اینترنتی به مقایسه سیستم بانکی اردن و ایالات متحده امریکا پرداخته اند و تفاوت عمده بین کاربردهای شبکه های بانکی اردن و آمریکا را مشخص نموده اند. این مطالعه تفاوت بین سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی نشان می دهد. یافته های این پژوهش تفاوت این دو سیستم را به نحوه ارائه خدمات متفاوت در وب سایت آنها مربوط می داند. بانک های آمریکا در وب سایت های خود علاوه بر امکان ارائه خدمات بانکی،شرایط سرمایه گذاری، خرید سهام، پرداخت صورتحساب محاسبات مالی و… را فراهم آورده اند. درحالیکه در بانک های اردن ضعف های بسیار عمده در این خصوص دیده می گردد (ایوانس([3]) و دیگران، 2010،).
  • در مطالعه دیگری که توسط مؤسسه ملی ارتباطات فرانسه در سال 2009 با همکاری دانشگاه زیلینا اسلوواکی انجام شده، تأثیر عوامل مؤثر در جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. براساس مطالعات این گروه ، در فرایند ارائه خدمات بانکی شناخت رفتار مشتریان وعوامل مورد نظرشان در افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی موثر شناخته شده می باشد. برای افزایش کیفیت خدمات بانکی اینترنتی محققین در نظر داشتن چند عامل را  مؤثردانسته اند: زمان پاسخگویی، دامنه خدمات، ارتباط با مشتری، وجود اطلاعات مالی در دسترس، سهولت بهره گیری، امنیت،  طراحی یک محیط گرافیکی مناسب از عوامل مؤثر برای جذب مشتریان اینترنتی می باشد (ساهوت([4]) ،2010).

[1] – Multi Media

[2] -Krishnan Guru

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] -John Evans and others

[4] -Jean-Michel SAHUT

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی :

1-5-1-1) سنجش اندازه ارتباط بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان

1-5-2) اهداف کاربردی :

1-5-1) سنجش اندازه ارتباط کیفیت خدمات در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-2) سنجش اندازه ارتباط ادراک و ارزش در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-3) سنجش اندازه ارتباط اعتماد در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-4) سنجش اندازه ارتباط عادت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-5) سنجش اندازه ارتباط شهرت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت با فرمت ورد