عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

) انواع دانش

برای دانش تقسیم بندی های مختلفی ارایه شده می باشد و دانش هایی با عنوان های دانش کد بندی شده ، دانش نهفته ، دانش مهاجر ، دانش عیان ، دانش ضمنی ، دانش نهان ، دانش سیستمی و دانش ارتباط تعریف شده می باشد . در ادامه پنج نوع دانش از دانش های مذکور تشریح می گردد .

دانش سیستمی

دانش سیستمی ، الگو هایی می باشند که ترکیب می شوند . دانش سیستمی هم یک فرایند و هم یک محصول می باشد . دانش سیستمی افراد را در تشخیص این که چه نوع دانش آشکاری برای شرکت معنا دار می باشد ، تحت نفوذ قرار می دهد . اشخاص یک شرکت که در جای گوناگونی از دانش سیستمی دارند ، تفسیر های متفاوتی از یک پدیده ، ارایه خواهند داد . از این رو مفاهیم متنوعی برای فرصت ها و چالش های یک شرکت ارایه خواهد گردید .

دانش عیان

دانش عیان قسمتی از پایگاه دانش می باشد که می توانند به عنوان اطلاعات به راحتی با دیگران مراوده گردد . دانش عیان درگیر دانستن حقایق می باشد . دانش کد بندی ، نوعی از دانش عیان می باشد که به گونه منظم نوشته شده و ذخیره می گردد . دانش آشکاربه سادگی قابل اظهار و نوشتن می باشد و می تواند مزیت رقابتی ایجاد کند .

دانش ضمنی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دانش ضمنی یا تلویحی شکلی از مهارت ، قابلیت یا تکنه (هنر ساختن) ، یعنی دانش چگونگی می باشد . مراوده این نوع دانش به صورت اطلاعات با دیگران مشکل می باشد اما قابل اظهار می باشد . دانش ضمنی کمتر مشهود می باشد و به گونه عمیق در عملیات اجرایی سازمان ریشه دارد و اغلب فرهنگ سازمانی نامیده می گردد . این نوع دانش را به سختی می توان تکثیر نمود ، بنایراین می تواند یک منبع ثابت مزیت رقابتی باشد.

دانش نهان

دانش نهان، شرط لازم بر تمایل فکری و عملی می باشد. دانش نهان توسعه مدل های ذهنی ، تجریدی که انجام می گردد، متغیر هایی که انتخاب می گردد ، پدیده ها، واقعیتی که انتخاب می گردد تا روی آن تمرکز گردد، اصول اساسی مواضع ماورای طبیعی ما ، سلیقه ما و غیره را سازمان دهی می کند  . این دانش به آسانی از میان مرز های سازمانی نمی تواند گذر نماید . تحرک آن مقید به شبکه یا روایط اجتماعی معین می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد