پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت

اطلاع رسانی: این سطح ، ابتدائی ترین سطح بانکداری الکترونیک می باشد. بانک،اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می کنند.

ارتباطات: این سطح از بانکداری الکترونیک ، امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی می باشد، پس، برای آگاه ساختن مدیریت بانک از هر گونه کوشش غیر مجاز برای دسترسی به شبکه های داخلی بانک و سیستم های رایانه ای و جلوگیری از آن، به کنترل های مناسب نیاز می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار می باشد و بایستی سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر می باشد تا عملیاتی زیرا پرداخت صورت حساب، صدور چک، انتقال وجه، و افتتاح سپرده را انجام دهد.

نظر به اهمیت استقرار دولت الکترونیک در کشور به عنوان بستر تحقق بسیاری از اهداف در حوزه ی فناوری اطلاعات مانند بانکداری الکترونیک، ناگزیر از تعریف دولت الکترونیک و اظهار رویکردهای متفاوت به آن هستیم. دولت الکترونیک یک دولت دیجیتالی و بدون کاغذ می باشد و ممکن می باشد دربرگیرنده‌ی وب، پست الکترونیک، فاکس، تلفن و سایر ابزارهای فراه مسازی اطلاعات و تحویل خدمات باشد(فیضی،1384)

طبق مطالعه ی هیکس، چهار رویکرد انکار (غفلت)، جداسازی (خودکارسازی)، رویکرد پرستش (شیفتگی) و یکپارچه سازی (ادغام) نسبت به اصلاحات در بخش دولتی هست (تامبوریس،2003). در رویکرد پرستش، مدیران دولتی تا حدودی در زمینه ی مهارت های دیجیتالی باسواد شده اند (همان)، اما در رویکرد یکپارچه سازی، مدیران دولتی دارای سواد کامپیوتری می شوند و سواد اطلاعاتی و درک درستی از تأثیر دگرگون ساز شبکه ها به دست آورده اند (دانیلا و همکاران، 2004). که البته ترتیب انتقال از این چهار رویکرد بین سازمان های گوناگون دولتی هرکشور و حتی ادار ه های گوناگون هر سازمان، الزاماً یک طریقه منظم چهار مرحله ای نیست. هم چنین سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیک پنج مرحله ی نوظهور، تکامل یافته، تعاملی، تراکنش و یکپارچه را تبیین کرده می باشد (هگزا،2004) . که بنابر آمار ارائه شده در سال 2008 ، ایران ده پله سقوط نسبت به سال 2005 را تجربه کرده و از رتبه ی 98 به 108 رسیده می باشد که در جدول شماره ی یک ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی :

1-5-1-1) سنجش اندازه ارتباط بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان

1-5-2) اهداف کاربردی :

1-5-1) سنجش اندازه ارتباط کیفیت خدمات در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-2) سنجش اندازه ارتباط ادراک و ارزش در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-3) سنجش اندازه ارتباط اعتماد در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-4) سنجش اندازه ارتباط عادت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-5) سنجش اندازه ارتباط شهرت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت با فرمت ورد