عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز

فرایند تصمیم گیری خریدار
این مدل مورد پذیرش متخصصان بازاریابی قرار گرفته می باشد و پایه و اساس رفتار خرید مصرف‌کننده بر مبنای این مدل می باشد.  وظیفه بازاریاب این می باشد که رفتار خریدار و عوامل تأثیرگذار را در هر مرحله تشخیص دهد. مصرف کننده در مرحله تشخیص نیاز، مسئله یا نیازی که توسط محصولات موجود در بازار قابل ارضاء شدن می باشد را شناسایی می کند. همینکه نیاز شناخته گردید، مصرف کننده به مرحله جستجوی اطلاعات رفته و جستجو برای اطلاعات بیشتر را شروع می کند. وقتی اطلاعات بدست آمد، مشتری اطلاعات را برای ارزیابی برندهای انتخاب شده، بکار می گیرد. بعد از آن مصرف کننده برای خرید تصمیم گیری کرده و واقعاً محصول را خریداری می کند .

مصرف کننده در آخرین مرحله فرایند تصمیم گیری خرید، بر این اساس که راضی یا ناراضی شده، کارهایی انجام می دهد Simkin, 2000,P.154)).
2-1-6-1-گرایش خریدار
به‌گونه کلی خریدار در خرید کالاها و خدمات از طرفی اطلاعات کاملی از عوامل آمیخته بازاریابی ندارد و از طرف دیگر به‌دنبال به‌دست آوردن مزایایی از محصولات ارائه شده می باشد. گرایش خریدار به فرآیندی تصریح دارد که در آن مشتری بالقوه با تفکر، ارزیابی، مشورت و درنهایت تصمیم در ارتباط با منبع مناسب عرضه، برای خرید محصول اقدام می کند. فرآیند منبع‌یابی مشتری را «گرایش خریدار» می‌نامند. گرایش خریدار به‌گونه کلی 5 بعد دارد که شامل ارزش، کارایی، مقدار، تنوع و مزایا می باشد  Bennett, 1997, P. 152)).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس
  • اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز  با فرمت ورد