عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز

گرایشهای مدیریت بازاریابی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خواسته مدیریت بازاریابی، طراحی استراتژی برای ایجاد ارتباط سودمند با مشتریان هدف می باشد. پنج رویکرد متفاوت هست که سازمانها براساس آنها شکل گرفته و استراتژی بازاریابی را به اجرا در می آورند: تولید، محصول، فروش، بازاریابی و اساس بازاریابی اجتماعی.

2-1-2-1-رویکرد تولید

 بر این طرز فکر شکل گرفت که مصرف کننده محصولی که در دسترس بوده و استطاعت خرید آن را داشته باشد، کاملاً می پسندد. پس، مدیریت بایستی کوشش خود را در جهت افزایش کارایی تولید و توزیع متمرکز سازد. این رویکرد، یکی از قدیمی ترین گرایشهاست که راهنمای فروشندگان بوده می باشد.

این رویکرد هنوز هم در بعضی موارد بازار ،کارساز می باشد.شرکتهایی که از این رویکرد پیروی می کنند، دست به ریسک بزرگی زده و ممکن می باشد با تمرکز زیاد بر عملیات خودشان، از نیازهای واقعی مشتری یعنی مرتفع کردن نیازها و ایجاد ارتباط با او، غافل شوند.

 

2-1-2-2-رویکرد محصول

رویکرد محصول بر این ایده تکیه دارد که مشتری علاقه مند کالایی می باشد که بهترین کیفیت، بازده و خصوصیات ابتکاری را داشته باشد. در این رویکرد، استراتژی بازاریابی بر بهبود مستمر محصول متمرکز می گردد. کیفیت و بهبود محصول بخش مهمی از بیشتر استراتژیهای بازاریابی می باشد. اما تأکید صرف بر محصولات شرکت ممکن می باشد به نزدیک بینی بازاریابی منجر گردد.

 

2-1-2-3-رویکرد فروش

شرکت های بسیاری پیرو رویکرد فروش هستند؛ این رویکرد تأکید می کند که فروش شرکت تنها در صورتی به اندازه کافی خواهد بود که شرکت در زمینه معرفی و فروش زیاد کوشش کند. این رویکرد معمولاً برای کالاهای ناخواسته بکار می رود؛ یعنی کالاهایی که خریداران معمولاً به خرید آنها فکر نمی کنند، مثل بیمه و اهداء خون. شرکتهای این بخش بازار بایستی چشم اندازها را مورد مطالعه قرار داده و محصولات را بر اساس سودمندی آنها به فروش برسانند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس
  • اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز  با فرمت ورد