عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

مدیریت سرمایه در گردش شامل تصمیماتی در مورد اندازه و ترکیب دارایی­های جاری و بدهی‌های جاری و تصمیمات سرمایه­گذاری در دارایی­ها می­باشد. ایجاد تعادل در دارایی­های جاری و بدهی­های جاری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد به‌طوری که تصمیم­گیری در مورد یکی بر دیگری نیز تأثیر می­گذارد. حال در این بین رفتار مدیران نیز مهم می باشد. مدیران با اتخاذ سیاست‌های مناسب موجب حیات بنگاه‌­های اقتصادی بستگی دارند. چراکه حیات آن‌ها تا اندازه زیادی به مدیریت منابع مربوط می باشد، زیرا فعالیت­های عملیاتی در یک دوره که معمولاً یک سال می باشد به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می­گردد، سرمایه در گردش اصولاً با هدف افزایش سود تعیین نمی­گردد بلکه مدیران درصدد بر می­آیند تا به نقدینگی مطلوبی برسند و بتوانند در سایه آن اهداف سودآور شرکت را تامین کنند. حاکمیت شرکتی و سازوکارهای مربوط به آن می‌توانند بر سیاست‌های متخذه بر مدیریت سرمایه در گردش (بلاخص جسورانه) تأثیرگذار باشد.

در این پژوهش کوشش برآن می باشد تا با بهره گیری از مفاهیم و تئوری­های مدیریت مالی و مطالعات انجام شده تأثیر سیاست‌های جسورانه مدیریت سرمایه درگردش را بر ثروت سهامداران مورد مطالعه قرار گیرد و شواهد لازم جهت پاسخ به سؤالات پژوهش فراهم گردد.

 

بخش اول: ادبیات پژوهش

 

2-2) ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه درگردش یک واحد انتفاعی مجموعه مبالغی می باشد که در دارایی­های جاری سرمایه‌گذاری می­گردد که مشتمل بر وجوه نقد، اوراق بهادار، حساب­ها و اسناد دریافتنی، پیش پرداخت­ها و سفارشات، موجودی مواد و کالای ساخته شده و نیمه ساخته می باشد. تفاوت بدهی­های جاری از دارایی­های جاری، خالص سرمایه در گردش تعریف می­گردد. بدهی­های جاری مشتمل بر حساب­ها و اسناد پرداختنی، پیش دریافت­ها، اعتبارات کوتاه مدت و هزینه­های معوق می باشد (نیکومرام و همکاران،1389).

مدیریت سرمایه در گردش عبارت می باشد از: تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد (ریموند پی‌نو،1380)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال 1: چه تأثیری سیاست‌های سرمایه‌گذاری جسورانه[1] (AIP) مدیریت سرمایه در گردش بر ثروت سهامداران دارد؟

سوال 2: چه تأثیری سیاست‌های تامین مالی جسورانه[2] (AFP) مدیریت سرمایه در گردش بر ثروت سهامداران دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد