مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

مفروضات بنیادی فرهنگ قومی اظهار می کند که:

۱-محیط از طریق فرهنگ گروهی و توسعه منابع انسانی بهتر اداره می گردد.

2- مشتریان به مثابه شرکاء هستند.

۳- وظیفه مدیریت عالی قدرت دادن به کارکنان و کمک در جلب مشارکت، تعهد و وفاداری کارکنان می باشد. این ویژگی های در سازمانهای آمریکایی جدید نبوده و در گذشته توسط پژوهشگران مورد مطالعه و بکار گرفته شده اند .

اگر چه این ویژگی ها بطرزی عیان از شرکتهای ژاپنی اقتباس شده و بعد از جهانی دوم بطور موفقیت آمیزی به کمک سازمان های ایالات متحده و اروپای غربی در اوایل سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بکار گرفته شده می باشد. نشان می دهد که فرهنگ قومی در محیطهای کار میتواند مفید واقع گردد. فرهنگ قومی برای مدیران در محیطهای پیچیده و آشفته و محیط های متغیر که دارای تغییرات سریع می باشند، می تواند مشکل ساز باشد. در فرهنگ قومی محیط بسیار دوستانه می باشد و افراد در کار با هم سهیم اند و سازمانی بی شباهت به یک خانواده گسترده نیست. رهبران و سرپرستان سازمان به شکل پدرانه نظاره گر هستند. آن چیز که سازمان راپیوند می دهد وفاداری و رسم و عادات و اعتقادات می باشد. تعهد به اندازه بالایی در افراد سازمان هست. سازمان بر منافع بلند مدت توسعه منابع انسانی و همبستگی و انسجام و روحیه افراد تاکید بسیار زیادی دارد.

2-5-6-5-فرهنگ ویژه سالاری

بعد از تغییر جهت جهانی از عصر صنعتی به عصر اطلاعات چهارمین شکل از فرهنگ پدیدار گشت. این شکل از فرهنگ پاسخگوی محیطهای پرتلاطم و آشفته و شرایط پرشتاب قرن ۲۱ می باشد. آن چیز که موجب اختلاف ویژگیهای این فرهنگ با سه فرهنگ پیشین می گردد، مفروضات بنیادی این فرهنگ می باشد. نوآوری، ابداع، ابتکار و پیشگامی مفروضاتی هستند که سازمانها با تدارک خدمات و محصولات جدید آتی از طریق آنها به موفقیت دست می یابند. فرهنگ ادهوکراسی وظیفه اصلی مدیریت را پرورش کارآفرینی، خلاقیت و تاکید بر برتری جویی می داند و از نوآوری برای رسیدن به سودآوری و منافع بهره می گیرد. ریشه کلمه ادهوکراسی از adhoc گرفته شده می باشد که به معنای زودگذر، موقت، تخصصی شده و واحد پویا می باشد (کویین (۱۹۹۹) ). در فرهنگ مدیریت Adhoc به معنی ویژه امری مخصوص، متخصص تعریف شده می باشد(زاهدی و همکاران، ۱۳۷۹). ادهوکراسی ها مانند واحدهای موقتی هستند، شعار مهم آنها این می باشد «محلهای موقت از محلهای ثا بت بهتر هستند.« به این دلیل که آنها میتوانند بر حسب شرایط جدید بسرعت پیکربندی مجددی برای خود بسازند.

یکی از اهداف مهم فرهنگ ادهوکراسی، پرورش انعطاف پذیری، انطباق و خلاقیت در شرایطهای نامطمئن و متغیر و دارای ابهام و یا هنگامی که اطلاعات دارای بار اضافی هستند. سازمانهای ادهوکراسی را در صنایعی مانند؛ صنایع نرم افزار، فضا، مرکز مشاوره و ساخت فیلم می توان دید. یکی از چالشهای مهم این نوع سازمانها تولید محصولات و خدمات جدید و تطبیق با فرصتهای جدید می باشد.. ادهوکراسی تاکید زیادی بر فردگرایی، ریسک پذیری، پیش بینی آینده دارد، به عنوان مثال، شرکتهای مشاوره ای برای تقاضای هر مشتری برخوردی مستقل از دیگران دارند و برای هر طرح (پروژه) یک طرح سازمانی موقت ریخته می گردد تا زمانی که کار انجام گردد وقتی که پروژه به پایان رسید، ساختار از هم گسیخته می گردد. نمونه دیگر فضا پیمای ناسا می باشد.

از ویژگی های فرهنگ ادهوکراسی می توان به موارد زیر تصریح نمود:

۱- فاقد نمودار سازمانی می باشد. نمودار سازمانی ممکن می باشد برای ماموریت کاری به گونه موقت و سریع و دقیق تشکیل و تغییر یابد.

۲- فضای کار موقتی می باشد، سرپرست فاقد دفتر کار ثابت می باشد و هر وقت که نیاز باشد بطور موقت پایه ریزی می گردد.

۳- تأثیر ها موقتی می باشد. اعضاء ستاد بطور موقت تعیین شده و مسئولیتها بطور موقت به آنان واگذار می گردد.

۴- خلاقیت و نوآوری تشویق می گردد. کارکنان به ارائه راه حلها و روشهای جدید کاری تشویق
می شوند، برای اینکه ادهوکراسی بر خلاف سلسله مراتب با شکل محیطهای دولتی بزرگ تناقض دارد (کویین، ۱۹۹۹)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

             1-4-2- اهداف فرعی:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
  2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

                    3.  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد