پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت …

 مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان رویکرد ادراکی این رویکرد را می توان رویکرد ادراکی – شناختی نیز نامید. این رویکرد، اساس و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تعیین فرهنگ سازمانی در میزان شناخت کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و …

 مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد) – فرضیه های فرعی : بین اندازه آگاهی سازمانی بر حسب جنسیت تفاوت هست . بین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:ارائه فرهنگ سازمانی در میزان شناخت کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و …

 مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد) هدف کلی: تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ادامه مطلب…

By 92, ago