پایان نامه

پایان نامه ارشدمدیریت:عوامل جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش …

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان روش جمع آوری اطلاعات روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش میدانی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی پژوهشهای داخلی ب: تحقیقات مربوط به مدیریت دانش پژوهشی توسط ارباب شیرانی (1381)  در خصوص مؤلفه های مؤثر در ایجاد و توسعه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق پایان نامه ارشد:ارائه فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی 2-2- مفهوم داده، اطلاعات، و دانش داده، منشأ تشکیل دانش می باشد. داده ها، واقعیت ها و اعداد خام هستند مانند سرانه ادامه مطلب…

By 92, ago