پایان نامه

پایان نامه تعیین اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشو

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی روابط بین دانش شخصی و دانش سازمانی   دو بعد اصلی یعنی ماهیت تعاملات و ماهیت وظایف که به عنوان دو مفهوم ادامه مطلب…

By 92, ago